שיעור תנ"ך | ספר יהושע | פרק כ"ד

פורסם ב: 5:57 am מאת shira

שיעור תנ"ך | יהושע כ"ג חלק ב'

פורסם ב: 9:23 am מאת shira

שיעור תנ"ך | ספר יהושע | פרק כ"ב

פורסם ב: 9:34 am מאת shira

שיעור תנ"ך | ספר יהושע | פרק כ'

פורסם ב: 7:54 am מאת shira

שיעור תנ"ך | ספר יהושע

פורסם ב: 11:40 am מאת shira

שיעור תנ"ך | יהושע פרק י"ח

פורסם ב: 12:04 pm מאת shira

שיעור תנ"ך | ספר יהושע

פורסם ב: 7:16 am מאת shira

שיעור תנ"ך | ספר יהושע

פורסם ב: 7:28 am מאת shira

שיעור תנ"ך | ספר יהושע | פרק י – חלק ב

פורסם ב: 7:13 am מאת shira

שיעור תנ"ך | ספר יהושע | פרק י"ג

פורסם ב: 12:58 pm מאת shira