שיעור תנ"ך | ספר שופטים | פרק ה – חלק ראשון

פורסם ב: 5:37 am מאת shira

שיעור תנ"ך | ספר שופטים | פרק ד – חלק שני

פורסם ב: 5:37 am מאת shira

שיעור תנ"ך | ספר שופטים | פרק ד'

פורסם ב: 6:04 am מאת shira

שיעור תנ"ך | ספר שופטים | פרק ד חלק שני

פורסם ב: 6:18 am מאת shira

שיעור תנ"ך | ספר שופטים | פרקים ד-ה

פורסם ב: 6:18 am מאת shira

שיעור תנ"ך | ספר שופטים | פרק ד

פורסם ב: 8:04 am מאת shira

שיעור תנ"ך | ספר שופטים | פרקים ב-ג

פורסם ב: 6:59 am מאת shira

שיעור תנ"ך | ספר שופטים | פרק ב'

פורסם ב: 8:37 am מאת shira

שיעור תנ"ך | ספר שופטים | פרק א חלק שני

פורסם ב: 10:38 am מאת shira

שיעור תנ"ך | ספר שופטים | פרק א'

פורסם ב: 8:05 am מאת shira