עבודת ה' בתפילה

פורסם ב: 6:16 am מאת shira

עבודת ה' בתפילה

פורסם ב: 6:15 am מאת shira

עבודת ה' בתפילה | תפילה – כנגד אבות או תמידים

פורסם ב: 8:09 am מאת shira

עבודת ה' בתפילה | קריאת שמע – מבט כללי

פורסם ב: 8:36 am מאת shira

עבודת ה' בתפילה | מצוות ציצית

פורסם ב: 6:16 am מאת shira

עבודת ה' בתפילה | מצוות תפילין – חלק שני

פורסם ב: 6:43 am מאת shira

עבודת ה' בתפילה | מצוות מזוזה

פורסם ב: 6:43 am מאת shira

עבודת ה' בתפילה | מצוות תפילין

פורסם ב: 9:02 am מאת shira

עבודת ה' בתפילה

פורסם ב: 7:42 am מאת shira

עבודת ה' בתפילה

פורסם ב: 12:43 pm מאת shira