דף יומי | מסכת מנחות | דף י עב – יא עב

פורסם ב: 9:15 am מאת shira

דף יומי | מסכת מנחות | דף יב ע"א – יב ע"ב

פורסם ב: 5:36 am מאת shira

דף יומי | מסכת מנחות | דף יט ע"א

פורסם ב: 5:35 am מאת shira

דף יומי | מסכת מנחות | דף כד ע"א – עב

פורסם ב: 8:24 am מאת shira

דף יומי | מסכת מנחות | דף טו ע"ב – דף טז

פורסם ב: 8:34 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | דף פה ע"ב – פו ע"א

פורסם ב: 6:22 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | דף פו ע"א – פז ע"א

פורסם ב: 6:21 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | דף פז ע"א – ע"ב

פורסם ב: 6:21 am מאת shira

דף יומי | מסכת מנחות | דף ה ע"א – ע"ב

פורסם ב: 6:20 am מאת shira

דף יומי | מסכת מנחות | דף ז ע"ב

פורסם ב: 6:20 am מאת shira