שיעור זבחים

פורסם ב: 9:13 am מאת shira

שיעור זבחים

פורסם ב: 5:35 am מאת shira

שיעור כללי | כל הנודרת – על דעת בעלה היא נודרת

פורסם ב: 8:25 am מאת shira

שיעור כללי | מצוות הגירושין

פורסם ב: 6:19 am מאת shira

שיעור כללי | הקדמה למסכת גיטין

פורסם ב: 6:17 am מאת shira

שיעור כללי

פורסם ב: 6:14 am מאת shira

שיעור כללי

פורסם ב: 6:14 am מאת shira

שיעור כללי

פורסם ב: 6:13 am מאת shira

שיעור כללי | מזוזה חובת הדר

פורסם ב: 11:13 am מאת shira

שיעור זבחים

פורסם ב: 5:51 am מאת shira