דף יומי | מסכת זבחים | דף פא ע"א

פורסם ב: 9:33 am מאת shira

Comments are closed.