דף יומי | מסכת זבחים | דף נ"ה ע"א

פורסם ב: 7:03 am מאת shira

Comments are closed.