דף יומי | מסכת זבחים | דף מ"ה ע"ב

פורסם ב: 8:37 am מאת shira

Comments are closed.