חידוש מהגוש | פרשת בראשית

פורסם ב: 9:16 am מאת shira

חידוש מהגוש | פרשת האזינו

פורסם ב: 9:14 am מאת shira

חידוש מהגוש | פרשת וילך

פורסם ב: 8:27 am מאת shira

חידוש מהגוש | פרשת ניצבים

פורסם ב: 5:41 am מאת shira

חידוש מהגוש | פרשת כי תבוא

פורסם ב: 8:36 am מאת shira

משך חכמה | פרשת שופטים

פורסם ב: 6:12 am מאת shira

חידוש מהגוש | פרשת כי תצא

פורסם ב: 8:40 am מאת shira

חידוש מהגוש | פרשת שופטים

פורסם ב: 8:39 am מאת shira

חידוש מהגוש | פרשת ראה

פורסם ב: 9:44 am מאת shira

חידוש מהגוש | פרשת ואתחנן – נחמו

פורסם ב: 9:42 am מאת shira