דף יומי | מסכת זבחים | דף נ"ב ע"ב

פורסם ב: 6:54 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | דף מ"ה ע"ב

פורסם ב: 8:37 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | דף נ"א

פורסם ב: 8:34 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | דף ל"ח ע"ב – דף ל"ט ע"ב

פורסם ב: 10:38 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | דף ל"ז ע"ב – דף ל"ח ע"ב

פורסם ב: 10:37 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | דף מ"א

פורסם ב: 6:17 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | דף כ"ז

פורסם ב: 8:59 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | דף ל'

פורסם ב: 8:59 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | דף ל"א

פורסם ב: 8:58 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | דף ל"ב

פורסם ב: 8:06 am מאת shira