דף יומי | מסכת מנחות | דף ב ע"ב

פורסם ב: 9:33 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | דף פא ע"א

פורסם ב: 9:33 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | דף פא ע"ב

פורסם ב: 9:32 am מאת shira

דף יומי | מסכת מנחות | דף ב

פורסם ב: 6:40 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | עט ע"ב – פ ע"א

פורסם ב: 11:14 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | סד ע"ב – סו ע"א

פורסם ב: 11:11 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | סו ע"א – סו ע"ב

פורסם ב: 11:11 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | סח ע"א – סט ע"א

פורסם ב: 11:10 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | סט ע"א – סט ע"ב

פורסם ב: 11:09 am מאת shira

דף יומי | מסכת זבחים | עג ע"ב – עד ע"א

פורסם ב: 11:09 am מאת shira