שיעור כללי

פורסם ב: 6:56 am מאת shira

שיעור זבחים

פורסם ב: 8:39 am מאת shira

שיעור כללי

פורסם ב: 8:32 am מאת shira

שיעור זבחים

פורסם ב: 7:15 am מאת shira

שיעור כללי

פורסם ב: 6:16 am מאת shira

שיעור זבחים

פורסם ב: 10:18 am מאת shira

שיעור כללי

פורסם ב: 9:34 am מאת shira

שיעור זבחים

פורסם ב: 8:06 am מאת shira

שיעור זבחים

פורסם ב: 8:04 am מאת shira

שיעור כללי

פורסם ב: 5:59 am מאת shira