דף יומי | מסכת מנחות | דף כד ע"א – עב

פורסם ב: 8:24 am מאת shira

Comments are closed.