דף יומי | מסכת מנחות | דף יט ע"א

פורסם ב: 5:35 am מאת shira

Comments are closed.