דף יומי | מסכת מנחות | דף ז ע"ב

פורסם ב: 6:20 am מאת shira

Comments are closed.