דף יומי | מסכת זבחים | דף פז ע"א – ע"ב

פורסם ב: 6:21 am מאת shira

Comments are closed.