דף יומי | מסכת זבחים | דף יא ע"ב

פורסם ב: 7:38 am מאת shira

Comments are closed.